Alam-Pedja looduskaitseala

Ala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus, erinevad sookooslused ja jõed.
Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994.aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha. See ulatuslik loodusala asub Võrtsjärve nõus ning jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna piirialadele. 1997 aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

Asukoht
Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa
Magnet
Erinevad rabad, jõed, niidud, sh lammialad, mitmekesine taimestik ja loomastik, traditsiooniline külamaastik
Teave
tel 5305 9756; 676 7999
endla.teabepunkt@rmk.ee;
emajoe-suursoo.looduskeskus@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, osaliselt ka Keskkonnameti Pärnu-Viljandi regioon
Piirangud külastajatele Loe Alam-Pedja kaitsealal kehtivate piirangute kohta siit.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Naela lõkkekoht, Rasti lõkkekoht, Altmetsa lõkkekoht, Pedja jõe lõkkekoht
Muu Kamari-Kärevere veerada (75 km)
Õpperada Kirna õpperada (6,8 km), Selli-Sillaotsa õpperada (4,7 km)