Vormsi maastikukaitseala

Põhiväärtuseks on piirkonnale iseloomulikud pärandkultuurmaastikud, haruldaste liikide elupaigad ning kasvukohad.

Asukoht
Vormsi saar
Magnet
Rannikuelupaigad, niidualad, kadastikud, roostikud, haruldaste tundrailmeliste samblike kasvuala, järved, allikad, Huitbergi paekühm, klibuvallid, loometsad, erinevad kultuuripärandi objektid
Teave
Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

tel +372 472 4236

e-post: info.matsalu@rmk.ee, matsalu.looduskeskus@rmk.ee

aadress Penijõe 90305, Lihula vald, Lääne maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
laane@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Telkida ja tuld teha võib ainult selleks ette nähtud kohtades. Maastikukaitseala piires on kõik teed ja rajad päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Et mitte häirida linde pesitsusajal, on Hullo ja Sviby lahe laidude külastamine keelatud 15. märtsist 15. juulini, 16. juulist kuni 31. oktoobrini võib laidudele minna kaitseala valitseja loal. Rälby rabas ja Hosby metsas on liikumine piiratud 15. veebruarist 31. juulini. Karjatataval alala liikudes kasutada aedade läbimiseks vastavaid ülekäike ning sulgedsa enda järel hoolikalt väravad!

Siin asuvad:

Matkarada Allika matkarada (1,2 km), Rumpo matkarada (5 km), Huitbergi matkarada (3 km)
Puhkekoht Saxby puhkekoht, Parunikivi puhkekoht, Diby puhkekoht, Norrby puhkekoht