Põhja-Eesti puhkeala

Metsarikast Põhja-Eesti puhkeala on aastatuhandete vältel kujundanud käsikäes loodus ja inimene. Vaheldusrikkad maastikud pakuvad suurepäraseid võimalusi matkamiseks, marjade-seente korjamiseks ning muudeks metsapuhkuse viisideks.
Metsandus on selles piirkonnas olnud ikka tähtis tegevusala ja seetõttu on säilinud palju metsanduslikku pärandkultuuri, mis väärib avastamist.
Põhja-Eesti puhkeala asetseb suures osas kaitsealadel ja seetõttu on RMK eesmärk luua riigimetsas tingimused, kus inimene saaks looduses viibida ilma seda kahjustamata. Selleks on metsa rajatud ligi 50 km õppe- ja matkaradu ning mitmeid telkimis- ja peatuskohti.

Lõket teha ja telkida võib ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohtades!
Siinsed telkimisalad ei ole sobivad suurürituse korraldamiseks, võimalik on korraldada vaid looduslaagreid.
Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!

Asukoht
Lääne-Virumaa loode- ja Harjumaa kirdeosa
Magnet
Loodust ja metsanduse ajalugu tutvustavad programmid Oandu looduskeskuses ja Sagadi metsakeskuses, ajaloo- ja rahvapärimust tutvustavad kohalikud ettevõtjad
Tegevused
Matkamine, jalgrattasõit, loodus- ja pärandkultuuri retked, loodusvaatlus, telkimine, pikniku pidamine, loodusfotograafia
Teave
RMK Oandu külastuskeskus

+372 676 7010
info.oandu@rmk.ee
Aadress Oandu, Haljala vald, 45432 Lääne-Virumaa
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet, Põhja regioon
+372 325 8401, pohja@keskkonnaamet.ee

Siin asuvad:

Loodusmaja Ojaäärse loodusmaja
Lõkkekoht Pedassaare lõkkekoht, Kaberneeme lõkkekohad
Matkarada Pedassaare matkarada (4 km)
Metsamaja Pedassaare metsamaja
Muu Vainupea parkla, Kaberneeme parkla, Roela Käbimaja-muuseum, Kõverjärve parkla