Karula rahvuspark

Eesti rahvusparkidest kõige väiksema ja künklikuma - Karula rahvuspargi (123 km²) loodus on mitmepalgeline. Põhja-Karulas domineerivad pärandkultuurmaastikud, mis on tekkinud aastatuhandeid kestnud inimtegevuse mõjul. Hajali paiknevad talud vahelduvad põllusiilude, heinamaade, metsatukkade ja järvedega. Põhiline osa asustusest on koondunud just sinna. Lõuna-Karulas seevastu laiuvad metsamassiivid koos nende vahele mahtunud väikeste rabade ja soodega. Karulas asub Kagu-Eesti suurim metsamassiiv, mis ulatub kaugelt üle rahvuspargi piiride. Mets katab üle 70% rahvuspargi pindalast.

Mandrijää taandumisel tekkis Karula kuplistiku alale hulgaliselt järvi – 40 neist jääb rahvuspargi alale. Suurim siinsetest järvedest on sopilise kaldajoonega Ähijärv (176 ha), sügavaim Savijärv (18 m).

RMK tegeleb Karula rahvuspargi külastuskorraldusega alates 2009. aasta veebruarist.

Asukoht
Võrumaa ja Valgamaa, Antsla, Karula, Mõniste ja Varstu vald
Magnet
Maaliline Ähijärv, Rebasemõisa Tornimägi, kuppelmaastikud
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, telkimine, loodusharidus, elamusturism, kalapüük, loodusfotograafia
Teave
RMK teabepunkt Karula rahvuspargi külastuskeskuses

tel +372 782 8350

e-post: karula.teabepunkt@rmk.ee

aadress:
Ähijärve küla, Antsla vald, Võrumaa

lahtiolekuaeg:
15.05-15.09 E-P 10.00-18.00
16.09-14.05 K-R 10.00-16.00
või etteteatamisel E-R 9.00-17.00
Külastuse korraldajaRMK
Tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega siin!
Kaitseala
valitseja
Keskkonnaamet
Vaata lisaks
Karula rahvuspark