Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark oma ligi 500 km² pindalaga on arvatud rahvusvahelise tähtsusega märgalade – Ramsari alade hulka. Matsalus elab loodus ja inimene kõrvuti, teineteist täiendades ja hoides. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säili avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks nii paljudele looma-, linnu- ja taimeliikudele.


Asukoht
Pärnumaa
Magnet
Arvukad linnuliigid, eriilmelised kooslused, kultuuripärandi objektid
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, linnuvaatlus, loodusharidus
Teave
RMK Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

+372 472 4236, +372 513 8783

info.matsalu@rmk.ee
Aadress
Penijõe mõis, Lääneranna vald 90305, Pärnumaa
Külastuse korraldajaRMK
Tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega siin
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet, Lääne regioon
laane@keskkonnaamet.ee, +372 472 4720
Lisainfo
Matsalu rahvuspark
Vaata lisaks
Matsalu rahvaspargi koostööpartnerid leiad siit
Failid
Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2016. a. Lae PDF.

Siin asuvad:

Külastuskeskus Matsalu rahvuspargi külastuskeskus
Matkarada Salevere matkarada (1,5 km), Suitsu matkarada (1,3 km), Penijõe matkarada (3,2-7 km)
Metsaonn Suitsu metsaonn
Muu Professor Eerik Kumari mälestuskivi
Puhkekoht Keemu puhkekoht, Suitsu puhkekoht, Karusselja puhkekoht, Nurga puhkekoht
Vaatetorn Keemu vaatetorn, Suitsu vaatetorn, Penijõe vaatetorn, Kloostri vaatetorn, Rannajõe vaatetorn