Metsade majandamise hea tava ehk talvised tööd metsas

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Metsanduslik programm tutvustab metsa kooslust, jagunemist puistuteks, metsa majandamist, kaitset ja kõrvalkasutust. Programmi käigus tutvustatakse metsa eluringi. Saadakse teada, kuidas mets uueneb ja kuidas teda uuendatakse, millised on metsa majandamise viisid. Mets kui elukooslus ja hapniku tootja – kellele teda vaja on?

Programmi eesmärgiks on õppida tundma majandusmetsade eluringi ja talviseid metsatöid  ning võrrelda majandus- ja kaitsemetsi.

Toimumiskoht: Rae järve matkarada, Kilingi-Nõmme metsarada, Tammiste metsarada

Seos õppekavaga

Metsa kui taastuva loodusvara järjepidevuse tagamine metsamajandamise vajalikkus, metsateadlikkuse tõstmine. Lihtsate vahenditega mõõdistamise ja vaatlusoskuse arendamine. Keskkonda säästvate hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine. Teadmised metsa uuendamisest, uuenemisest, metsakaitsest.

Lisainfo

Programm viiakse läbi ainult õues.
Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 676 7933, 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsandus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegTalv
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2,5-3 tundi
Raja pikkus2-3 km
Hind20 inimest 70 EUR