Õpime metsapuid tundma

Puid kasvab nii metsades, parkides, külades-linnades ja majade õuedes. Programmi käigus õpimegi tundma tähtsamate metsapuude omadusi ja kasutamist. Uurime neile iseloomulikke tunnuseid ja  viljade levimisviise. Täidame töölehe.

Toimumiskoht: Mustjala looduskeskus, Laugu metsavahimaja, Mändjala loodusmaja. Teeme ka väljasõiduprogramme koolide ja lasteaedade lähiümbruses.

Seos õppekavaga

Eesti tuntumad puuliigid, kirjeldus, levik, kasutus ja kasvukohatüübid. Mets kui kooslus- seosed. Loodussõbralik käitumine metsas.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Oma võileib ja jook kaasa.

Lisainfo kontakt: mustjala.looduskeskus@rmk.ee; tel: 5277 421, 454 6880

Omadused:


Teemad
Sihtrühm
Toimumisaeg