Mullast algab mets

Et Eesti metsad on eripalgelised, siis kasutatakse nende iseloomustamiseks metsatüüpe. Metsatüübid on looduses tegutsejale abiks taimede ja seente otsimisel ning metsameestele metsa kasvatamisel. Programmi kestel saame teada, millised on põhitõed mulla ja metsakasvukohatüüpide vahel. Millist mulda eelistavad kased kasvamiseks ja kas rabas kasvades on nende kasvujõud sama suur kui viljakas laanemetsas? Miks liivases nõmmemetsas kasvavad männid 10 meetri kõrguseks aga liivases palumetsas kõrguvad 30 meetrini?
Tänu oosidele ja liivaluidetele ning nendevahelistele nõgudele, rabastuvale järvele ja lammialadele on läbitaval matkarajal esindatud Eestis leiduvatest metsakasvukohatüüpidest valdav enamus: nõmmemetsad, palumetsad, laanemetsad, soovikumetsad, rabastuvad metsad ja soometsad.

Toimumiskoht: Valgejärve loodusõpperada

Päevakava

  • Sissejuhatus metsaraja alguses: saame üksteisega tuttavaks, teeme sissejuhatuse teemasse ja jagame kätte õppevahendid: mullapuurid, töölehed, õppematerjal.
  • Matk õpperajal ja mullaproovide võtmine erinevates metsatüüpides: palumetsas, laanemetsas, kõdusoo metsas, nõmmemetsas ja rabas.
  • Mullaprofiilide uurimine ning mulla lõimise ja veerežiimi määramine.
  • Metsaretke lõpetamine toimub raja alguspunktis piknikuplatsil, kus võetakse kokku õpitu-nähtu. Lõkkesoovist palume eelnevalt teada anda.

Seos õppekavaga

Mets ja muld elukeskkonnana: mets kui elukooslus; mulla osa kooslustest; metsatüübid (nõmme-, palu-, laane ja salumets, raba); mulla koostis ja mullahorisondid; mullaorganismid ja -kaeve; vee liikumine mullas.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita Tallinn-Pärnu mnt-lt Ääsmäe-Haapsalu mnt-le. Haapsalu mnt-lt (tee nr 9) sõita Ellamaale ning pöörata 500 m enne Ellamaa bussipeatust paremale. Edasi sõita viitade järgi 5 km Järveotsa järveni, kus asubki Valgejärve loodusraja algus.

Lisainfo

Looduses liikumisel on esmatähtis mugavus ja kaitse jaheda ning vihmase ilma eest. Oluline on, et riietus on kihiline ning et jalanõud ja üleriided on veekindlad.
Kui soovite programmi lõpetada lõkkega, siis palume sellest eelnevalt teada anda.

Lisainfo kontakt: info.viimsi@rmk.ee; tel: 676 7842, 513 9955

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suuruskuni 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkuskuni 6,5 km
Hind20 inimest 70 EUR