Hiiumaa

Rebastemäe õpperada (1,5 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad, seened

Neljateeristi õpperada (3 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad, seened

Vanajõe oru õpperada (1 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Puski-Õngu osaala
mustikad, seened

Hirmuste õpperada (1,3 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad ja seened

Palli õpperada (1,5 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad, seened

Kaleste õpperada (1,8 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad, seened

Hirmuste telkimisala

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad ja seened

Mägipä telkimisala

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
mustikad, seened

Kaleste telkimisala

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
seened

Palli telkimisala ja linnuvaatlustorn

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Ristna-Luidja osaala
seened

Leemeti matkarada (2+3 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Puski-Õngu osaala
mustikad, pohlad, seened

Metsapere metsaonn

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Puski-Õngu osaala
mustikad, pohlad, seened

Kärdla-Tõrvanina matkarada (5,5 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Tahkuna-Kärdla osaala
mustikad, pohlad, seened

Tõrvanina telkimisala

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala Tahkuna-Kärdla osaala
mustikad

Kõpu suurkivi puhkekoht

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala
mustikad, seened

Tihu õpperada (1,2 km)

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala
Mustikad, seened

Leemeti metsaonn

Hiiumaa, Hiiumaa puhkala
Mustikad