Aitäh kõigile metsasõpradele!

Aasta on lõppemas ja see asjaolu innustab inimesi olnule tagasi vaatama ning enamasti ka tehtule hinnangut andma. Eks meiegi toimime samamoodi ning et vältida teadmistepõhise ja arvamuspõhise sassiminekut, tellisime Turu-Uuringute AS-ilt RMK puhke- ja kaitsealade külastuse uuringu, mis lühidalt kokku võttes hindas meie külastuskorraldusalase tegevuse igati vastuvõetavaks.
Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda meie kodulehel

Aitäh kõigile Eestimaa inimestele, kes eelistavad oma liikumisharrastust loodusega ja eriti metsaga siduda ning meie pakutud looduses liikumise võimalusi kasutada!