Endla looduskaitseala

Ala põhiväärtusteks on märgade elupaikade mitmekesisus, Endla soostik ja allikad.
Endla looduskaitseala asub Kesk-Eestis, Põltsamaa (Piibe) jõe keskjooksul, Järva, Jõgeva ning Lääne-Viru maakonna piirimail.
Endla Looduskaitseala moodustati 1985.a. See, 10161 hektari suurune ala, hõlmab Endla soostiku hästi säilinud keskosa. 1997. aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004 aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.
NB! Endla looduskaitsealal on paatide hoidmine maismaal keelatud!
Paate hoitakse paadisilla küljes. Kui paadisilla kohad on hõivatud, peab paadi pärast selle kasutamist kaitseala piirest välja viima.

Asukoht

Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa

Magnet

Maalilised rabad, järved, roostikud, allikad, jõed, niidud ning mitmekesine taimestik ja loomastik

Teave
RMK Elistvere külastuskeskus
+372 676 7030
info.elistvere@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Endla looduskaitseala
Piirangud külastajatele

Endla kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe täpsemalt siit.

Failid
Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015  Lae PDF.
TeadmiseksEesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.