Endla looduskaitseala

Ala põhiväärtusteks on märgade elupaikade mitmekesisus, Endla soostik ja allikad.
Endla looduskaitseala asub Kesk-Eestis, Põltsamaa (Piibe) jõe keskjooksul, Järva, Jõgeva ning Lääne-Viru maakonna piirimail.
Endla Looduskaitseala moodustati 1985.a. See, 10161 hektari suurune ala, hõlmab Endla soostiku hästi säilinud keskosa. 1997. aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004 aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava koostamine. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosas ja Endla looduskaitsealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava.

NB! Endla looduskaitsealal on paatide hoidmine maismaal keelatud!
Paate hoitakse paadisilla küljes. Kui paadisilla kohad on hõivatud, peab paadi pärast selle kasutamist kaitseala piirest välja viima.

Asukoht

Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa

Magnet

Maalilised rabad, järved, roostikud, allikad, jõed, niidud ning mitmekesine taimestik ja loomastik

Teave
RMK Elistvere külastuskeskus
+372 676 7030
info.elistvere@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lõuna regioon
+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Endla looduskaitseala
Piirangud külastajatele

Endla kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe täpsemalt siit.

Failid
Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015 
Lae PDF.