Kaitsealadel üle Eesti

Kaitsealad moodustavad 18% Eestimaast.

Kaitsealadeks loetakse rahvusparkide kõrval ka looduskaitsealasid ja maastikukaitsealasid. Seal kaitstakse ja tutvustatakse ohustatud liikide elupaiku ning kooslusi ja loodus- või pärandkultuurimaastikke.

Kaitsealadel liikudes järgi kindlasti sealseid piiranguid ja juhiseid. Kaitsealade valitsejaks on Keskkonnaamet, RMK reguleerib sealset külastuskorraldust.


Siit lehelt leiad erinevaid matkaradu ja puhkekohti, mis asuvad väiksematel kaitsealadel üle Eesti.