Nigula looduskaitseala

Eesti üks vanimaid ja paremini uuritud raba- ja metsaökosüsteemide kaitsealasid on tuntud soo referentsalana üle Euroopa.
Kaitseala loodi 1957. aastal, alates 1979. aastast rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Kuulub aastast 1997 rahvusvahelise tähtsusega märgalade - Ramsari alade hulka ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka. Alates aastast 2007 esimese Põhja-Euroopas paikneva rahvusvahelise tähtsusega piiriülese märgalakompleksi koosseisus, Põhja-Liivi märgala kompleksis.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava koostamine.
Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Soomaa rahvuspargis, Pärnumaa puhkealal ja Sakala puhkealal.
Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Pärnumaa

Magnet
Rabajärv, rabamosaiik, siirdesoo, servamäre, rabasaared (peaksid), laialehine põlismets

Teave
RMK Kabli külastuskeskus

+372 505 8242

info.kabli@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, tel. +372 447 7388 Pärnu kontor; info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Inimestel on lubatud viibida kaitseala valitsejaga kooskõlastatult ette valmistatud ja tähistatud õppe- ja matkarajal ning korraldada seal kuni 50 osalejaga rahvaüritusi. Kaitseala vetel on keelatud ujuvvahendiga sõitmine ja kalapüük.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Metsaonn Kaubaru metsaonn
Õpperada Nigula raba õpperada (3 km)