Peipsiveere looduskaitseala

Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo looduskaitseala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik.
Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala põhiliseks eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ning sealsete ohustatud ja haruldaste koosluste ning liikide säilitamine, kaitse ja uurimine. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka.
Endine Emajõe-Suursoo looduskeskuse hoone ja selle ümbrus koos Kantsi lõkkekohaga on antud rendile Luunja Vallavalitsusele (tel 741 7319, e-post luunjavv@luunja.ee). Slipp ja lõkkekoht on jätkuvalt avalikus kasutuses.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava koostamine. Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Kiidjärve-Kooraste puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosas, Otepää looduspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Tartumaa

Magnet
Erinevad sootüübid, soosaared, roostikud, jõed ja järved, neid ümbritsevad metsamassiivid
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus

+372 676 7122

info.kiidjarve@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, tel. +372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Peipsiveere kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe siit.
Failid 
Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015 a. Lae PDF.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Koosa lõkkekoht
Õpperada Emajõe õpperada (3km)