Kiidjärve-Kooraste puhkeala

Kiidjärve-Kooraste puhkeala asub Põlvamaa põhjaosas, Tartust 40 km ja Põlvast 10 km. Ala läbib Ahja jõgi. Jõeloogete sisse jääv 80 km² suurune, enamasti seene- ja marjarohke metsaga kaetud ala on erakordselt rikas mitmesuguste arheoloogiliste, aja- ja looduslooliste huviväärsuste poolest. Seetõttu ongi selle puhkeala kandvaks ideeks loodusharidusliku kallakuga huvimatkad.
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava koostamine. Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Kiidjärve-Kooraste puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosas, Otepää looduspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Põlvamaa
Magnet
Ahja jõe ürgorg liivakivipaljanditega, Kooraste ürgorud jõgede ja järvedega, kaunid metsaalad, ilmekad rabalaigud, vaheldusrikas reljeef
Tegevused
Jalgsi- ja jalgrattamatkad, paadi- ja kanuumatkad, orienteerumine, loodushariduslikud õppekäigud, loodusvaatlus, seente-marjade korjamine, kalapüük
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus

+372 676 7122

info.kiidjarve@rmk.ee
Aadress
Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlvamaa
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet, tel.+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee
PartneridAktiivseid puhkusevõimalusi RMK Kiidjärve-Kooraste puhkealal vaata RMK partneri Matkajuht OÜ koduleheküljelt.
 FailidAhja jõe ürgoru maastikukaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2012.a. LAE PDF.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.