Alutaguse rahvuspark

Alutaguse rahvuspark, pindalaga 44 331 ha, moodustati 2018. aastal. Sinna jäävad 11 kaitseala – Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala; Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Iisaku, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala ning Narva jõe ülemjooksu hoiuala. Rahvuspargi eesmärgiks on Ida-Eestile omaste ulatuslike soo-, metsa- ja rannikumaastike ning kultuuripärandi kaitsmine ja tutvustamine. Koos Alutaguse rahvuspargiga on Eestis kokku kuus rahvusparki.

Alutaguse on Eesti üks ürgsema loodusega metsarikkamaid piirkondi, mis meenutab taigat. Rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. Piirkonna eripäraks on läbi aegade olnud hõre inimasustus ja kõrge loodusmaastiku osakaal, tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- (23 855 ha ehk 54%) ja metsamaastikud (18 759 ha ehk 42%).

Alutaguse rahvuspargis on aastaringselt suurepärased võimalused looduse nautimiseks ja puhkamiseks aastaringselt. Matkarajad, rohked metsad ja sood. Siin leiab omale koha nii vaikuse nautleja kui ka korilane või seikluste otsija.
Peipsi rand ja Narva jõgi, arvukad järved kutsuvad suplema, kalastama või vaikselt mõtisklema. Valdavalt lauget maad ilmestavad oosid ja mõhnad ning Eestis ainulaadsed sisemaised luited – kriivad, millede liivased ja kitsad seljandikud on just kui pikad sillad soo ja metsamaastikus.

AsukohtIda-Virumaal, Lüganuse, Jõhvi, Toila ja Alutaguse vallas
MagnetPeipsi järv, Kurtna järvestik, sood ja taigat meenutavad metsamassiivid, sisemaised luited – kriivad
TegevusedRannapuhkus, kalapüük, marjade ja seente korjamine, jalgsi- ja jalgrattamatkad, telkimine, suurüritused, paadimatkad, ratsutamine, loodushariduslikud programmid ja üritused
TeaveRMK Kauksi külastuskeskus
+372 5681 5722, info.kauksi@rmk.ee
AadressKauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41001
Kaitsealade valitseja Keskkonnaamet, +372 680 7438 info@keskkonnaamet.ee
Keskkonnaameti rahvuspargi infoIisaku Looduskeskus,  +372 335 0200
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.