Lahemaa rahvuspark

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja
kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint, rändrahnud, kivikülvid) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Rahvuspark kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana. Rahvuspargi pindala on 747,84 km², sellest maismaad 479,10 ja merd 268,74 km². RMK tegeleb Lahemaa rahvuspargi külastuskorraldusega alates 2009. aasta veebruarist.
Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!

Asukoht
Harjumaa ja Lääne-Virumaa
Magnet
Põhja-Eesti rannik poolsaarte ja lahtedega, Lahemaa kui Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid ja hiidrahnuderikkaim piirkond, balti klint ja sellesse lõikunud kärestikulised jõed, ca 4000 a asustusajalooga loopealsed, rabad, külad, mõisad 
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, loodusvaatlus ja -õpe, kultuuripärandiga tutvumine, telkimine, fotograafia, rannapuhkus
Teave
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus
+372 329 5555
info.lahemaa@rmk.ee

RMK Oandu külastuskeskus
+372 676 7010
info.oandu@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Tutvu külastamisele kehtivate piirangutega siin!
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo  
Lahemaa rahvuspark, teenusepakkujadEhedad elamused Lahemaal
Failid Rahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2019 a. Lae PDF.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.