Soomaa rahvuspark

Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade, lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti edelaosas. 390 km² suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade piiril ulatuslikul aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Nii nagu nimigi ütleb, moodustavad 80% Soomaa rahvuspargi pindalast rabad koos soostunud niitude ja soometsadega.

Elu Soomaal sõltub ilmastikust rohkem kui kusagil mujal Eestis. Sakala kõrgustikult alla tulvavat kevadist suurvett ei suuda Soomaa jõed korraga mahutada. Nii valgub vesi luhtadele ja metsadesse ning ujutab üle teedki, katkestades ühenduse välisilmaga. Maksimaalse üleujutuse korral moodustub ca 175 km² suurune veeväli, mille laius ulatub kohati 7-8 kilomeetrini. Järsunõlvalised rabad jäävad saartena vetevälja keskele. Üleujutusi on Soomaa elanikud nimetatud ka viiendaks aastaajaks, sest see kordub siin peaaegu igal aastal. Viies aastaaeg on aga parim aeg Soomaa maastikuga tutvumiseks – kasutades selleks kanuud või süstat.

RMK on Soomaa rahvuspargi külastuskorraldaja alates 2009. aasta veebruarist.

Asukoht
Pärnumaa, Viljandimaa
Magnet
Rabad, üleujutused, puutumatu põlisloodus
Tegevused
Jalgsi- ja kanuumatkad, loodusvaatlus, loodusharidus, marjade korjamine, loodusfotograafia, kalastus
Teave
Soomaa rahvuspargi külastuskeskus
+372 526 1924
info.soomaa@rmk.ee
Külastuse korraldajaRMK
Tutvu külastusele kehtivate piirangutega siin!
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Soomaa rahvuspark
 FailidRahvuspargi trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2019.a. Lae PDF
TeadmiseksEesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.