1truetrue

Juhised looduses liikujale

Tutvu enne loodusesse minekut soovitustega, mis aitavad sul oma retke paremini ette valmistada ja keskkonda säästa.

 • Kavanda ja valmista matk hoolega ette
 • Pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest
 • Liigu ja tee laager jälgi jätmata
 • Tee tuld läbimõeldult
 • Korista enda järelt prügi
 • Pese nõusid ja ennast kuival maal

Kaart ja kompass
Kavanda ja valmista matk hoolega ette:

 • Eelista olemasolevaid matkaradasid, sest ka matkamine koormab keskkonda.
 • Kasuta liiklusvahendeid, mis kasutavad võimalikult vähe fossiilseid kütuseid. Eelista pikkade matkade puhul rongi või liinibussi, sõiduauto puhul katsu kasutada ühte sõiduautot mitme inimese peale.
 • Matkavarustust võid ka üürida või laenata, kõike ei pea tingimata endale ostma.
 • Paki oma toit korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse. Nii vähendad matkal tekkivaid jäätmeid.

Pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest:

 • Tee endale selgeks piirkonna kohta käivad juhised ja piirangud. Pea nendest kinni.
 • Igaüheõiguste all mõeldakse looduses vabalt liikumise õigust kõikide maaomanike maadel viisil, mis ei too endaga kaasa paha ega segadust.
 • Pea meeles, et liikumist ja muid igaüheõigusi on piiratud looduskaitsealadel ja matkaaladel, õuealadel, põldudel ja istandikel, samuti ametivõimude otsusega ka mõnedel muudel aladel.
 • Mujal võid matkata igaüheõigusi järgides, kui ei tee pahandust ega tekita segadust.
 • Kasuta ka treenitud koeraga (vm. koduloomaga) loodusmaastikel või matkaradadel liikumiseks alati jalutusrihma.

Liigu ja tee laager jälgi jätmata:
 • Kasuta tähistatud matka- ja teeradu, et maastikku asjata mitte kulutada. 
 • Tee laager selleks tähistatud kohta. Kui sellist paika läheduses pole, vali  juba varem kasutuses olnu. Väldi sambliku- ja muid tundlikke pinnaseid.
 • Käitu nii, et sinust ei jääks laagripaigale jälgi.
 • Liigu maastikul taktitundeliselt – ära tee liigset lärmi ega häiri loomi.

Tee tuld läbimõeldult:
Lke
 • Uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud, teavet saad päästeala infotelefonilt 1524 või lähimast RMK teabepunktist.
 • Kui metsaminek on lubatud, siis tea, et mida suurem on tuleohuklass, seda kõrgem on tuleoht ja seda ettevaatlikum pead tule tegemisel olema. Teavet  tuleohuklasside kohta saad internetist Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt.
 • Pea meeles, et lõket teha ja telkida tohib vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.
 • Lõkke tegemisel eelista kattega lõkkekohta ning järgi kõiki juhiseid. Viienda ehk kõrgeima tuleohuklassi puhul pigem väldi tule tegemist.
 • Ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses, seega lepi teiste kasutajatega.
 • Kasuta tule tegemisel valmis puid või mahalangenud oksi, ka looduslikku päritolu jäätmed võid põletada lõkkes.
 • Hoia lõke korralikult põlev, ent samas võimalikult väike.
 • Kaasasolevat grilli kasuta vaid ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal, kasutatud grillsöed kalla lõkkeasemele.
 • Ole tähelepanelik ja ära jäta lõket valveta. Lahkudes kustuta lõke korralikult.
 • Ära suitseta metsas, vaid ainult ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal.
 • Metsapõlengust teata telefonile 112.

Korista enda järelt prügi:
Prgi
 • Kõik, mille jõuad metsa viia, jõuad sealt ka välja tuua. Isetegevuslik prügimajandus koormab loodust vähem ning ei tekita nii palju lärmi ja jälgi kui prügi koristamine masinatega.
 • Kui sa oma prügi ise ära ei vii, pane orgaanilised jäätmed (teekotikesed, kohvipaks, toidujäägid) lähedal asuvasse prügikasti.
 • Tuldvõttev prügi põleta tuleasemel, kuid ära tee seda tuleohtlikul ajal. Ära põleta alumiiniumi sisaldavaid pakendeid ega plastikut.
 • Kasuta tualettpaberit säästlikult.

Pese nõusid ja ennast kuival maal:
 • Kogu pesuvesi nõusse ja nõruta see peale pesu maasse. Nõnda ei saastu veekogud.
 • Pese ennastki samal moel.
 • Mõtle hoolikalt, kas vajad pesuvahendeid. Enamasti piisab ka vaid veest.

Täname Sind keskkonnateadlikkuse eest!