RMK külastuskeskustes kehtivad COVID piirangud

Alates 25. oktoobrist kehtivad RMK külastuskeskuste ja Elistvere loomapargi külastamiseks rangemad COVID piirangud.
  • Külastuskeskuses on maski kandmine kohustuslik kõigil (va. alla 12-aastased lapsed või inimesed, kelle jaoks on see tervislikel põhjustel ebamõistlik). Sellisel juhul tuleb esitada vastunäidustust tõendav dokument – vastav tõend perearstilt.
  • Külastuskeskuste näitustega tutvumiseks on vajalik esitada COVID-tõend ja isikut tõendav dokument.
  1. Täiskasvanutel kehtib COVID-tõendina vaid vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument.
  2. Alates 1.11.2021 peavad 12-17-aastased noored esitama samuti tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PSR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.
  • Kui tullakse vaid teabepunkti infot saama, siis tõendit esitada ei ole vaja.
  • COVID-tõendina kehtivad üksnes vaktsineerimist või COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad tõendid.
  • Elistvere loomapargi külastamiseks on vajalik kassas esitada täiskasvanutel COVID-tõend. Alates 1.11.2021 peavad 12-17-aastased noored esitama samuti tõendi vaktsineerituse või      läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PSR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.