RMK külastuskeskustes kehtivad COVID piirangud

Alates 14. veebruarist tuleb RMK külastuskeskuste ja Elistvere loomapargi külastamisel arvestada järgmiste piirangutega:
  • Külastuskeskustes ja Elistvere loomapargi avalikes siseruumides on maski kandmine kohustuslik kõigil (va. alla 12-aastased lapsed või inimesed, kelle jaoks on see tervislikel põhjustel ebamõistlik). Sellisel juhul tuleb esitada vastunäidustust tõendav dokument – vastav tõend perearstilt.
  • Külastuskeskuste näitustega tutvumiseks on vajalik esitada COVID-tõend ja isikut tõendav dokument. Täiskasvanutel kehtib COVID-tõendina vaid vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument. Alates 14. veebruarist 2022 ei pea COVIDI tõendit esitama kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivad noored, küll aga on RMK töötajal õigus küsida noorelt vanuse ja kooliskäimise tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti.
  • Kui tullakse vaid teabepunkti infot saama, siis COVID tõendit esitama ei pea.
  • Elistvere loomapargi külastamiseks ei ole enam vaja COVID-tõendit esitada!