COVID-19 piirangud külastuskeskustes!

Alates 26. augustist kehtib kõigis RMK külastuskeskustes ja Elistvere loomapargis maskikandmise kohustus. Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.
Lähemalt saab tutvuda kehtestatud piirangutega lehel kriis.ee