Külastuskeskused on 3.märtsist kuni 25. aprillini suletud

Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud rangemate piirangutega koroonaviiruse tõrjeks anname teada, et alates 3.märtsist kuni 25.aprillini on RMK külastuskeskused suletud v.a Elistvere loomapark.
  •  Looduses liikumise alast teavet saab edasi läbi üldtelefoni 676 7532, külastuskeskuste infotelefonide või e-posti aadresside ning kodulehekülje www.loodusegakoos.ee chat-live. Külastuskeskuste kontaktid on leitavad siin.
  • Igaühel on võimalik alla laadida RMK äpp (Play pood, App Store), mille abil saab avastada enda lähiümbruse seni avastamata looduses liikumise võimalusi.
  • Hoolimata sellest, et külastuskeskuste klienditeenindus on peatatud, jäävad külastajatele avatuks külastuskeskuste õuealadel olevad näitused.