Salapäraste soode sajatusi

Milles peitub soode salapära? Kas müstilistes laugastes või älvetes või hoopis rahvajuttudes, mis pajatatud virvatuledest ning näkkidest? Millal öelda raba, millal soo ja miks on seal alati märg? Üritame selgitada, miks peetakse soid veereservuaarideks ning mis vahe on laukal ja älvel, kuidas rabas liigutakse ning mida soo inimesele annab.

Seos õppekavaga

Kooslused. Soo elukeskkonnana. Soode areng, tähtsus, kasutamine ja elustik. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Looduskaitse.

Lisainfo

Looduses liikumisel on esmatähtis mugavus ja kaitse jaheda ja vihmase ilma eest. Kindlasti peab riietus vastama ilmastiku oludele.

Lisainfo kontakt: info.aegviidu@rmk.ee; tel: 604 7212, 5344 0549

Omadused:


Teemad
Sihtrühm
ToimumisaegSuvi