Metsad mere meeltevallas

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Programm mere ja metsa vastastikustest mõjudest. Külastuskeskuses ja retke käigus tutvustame rannikumetsade kasvukohatüüpe ja iseärasusi, ranniku tavalisi ning haruldasi asukaid. Räägime erinevatest kliimateguritest, mille kaudu meri metsa mõjutab ja mõtleme selle üle, kuidas mets omakorda merele kasulik võiks olla. Miks siin kasvavad seelikuga kuused ja keerdus männid? On need ainult puud ja taimed või ka loomad, keda mõjutab mere lähedus? Uurime ja avastame, mängime ja nuputame. Õpime tundma erinevaid seoseid ja suhtevõrgustikke looduses.

Seos õppekavaga

Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, palu-, ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja kasutamine. Metsade kaitse. Ökoloogilised tegurid ning nende mõju eri organismirühmadele.
Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed. Mulla ehitus ja omadused, mulla veerežiim.

Lisainfo

Selga ilmastikule vastav riietus. Viibime osa ajast tuulisel rannikul. Kevadel vajalikud vettpidavad jalanõud. Võta kaasa piknikueine!

Lisainfo kontakt: info.ristna@rmk.ee; tel: 676 7111, 5322 9499

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus3-5 km
Hind20 inimest 70 EUR