Tuli metsas!

Mis on tulekahju tekke põhjused, metsa- ja maastiku tulekahjud, nende erinevused, tule levikut takistavad ja soodustavad tegurid, tule kustutamine, kustutamisvahendid, metsapõlengu tagajärjed, suitsuandurid, leppemärgid? Palju küsimusi, millele üritame vastuseid leida. Arutame koos, kuidas teavitakse tavaliselt tule ohust, milline on ennetustöö ja millised tuleõnnetuste tagajärged. Toome näiteid inimtegevuse mõjust keskkonnale, inimtegevuse võimalusi ja tegevuse tagajärgi erinevates looduslikes tingimustes.

Seos õppekavaga

Inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikuoludele ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud! Oma moonakott kaasa!

Lisainfo kontakt: info.kauksi@rmk.ee; tel: 5681 5722

Omadused:


Teemad
Sihtrühm
Toimumisaeg