Aastarõngad jutustavad

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Küllap on igaüks meist kännul istudes püüdnud aastarõngaid kokku lugeda ja puu vanust määrata? Puude sisemus peidab palju enam saladusi, kui vaid vanus. Programmi käigus tutvume puidu ehitusega ja selle moodustumise seaduspärasustega. Uurime erinevat liiki puude puitu. Ringkäigul külastuskeskuse lähistel metsas uurime ja puurime puid ehk proovime juurdekasvupuuri. Teeme tutvust, mida uurib dendrokronoloogia.
Otsime seoseid puude, ajaloo, kliima ja keskkonna ning inimese vahel.

Toimumiskoht: Soomaa külastuskeskus

Päevakava

  • Rühma saabumine, sissejuhatavad tutvustused/tegevused.
  • Teemat käsitlev esitlus/loeng (30 min).
  • Osalejate iseseisev tegevus erinevate tegevuspunktide vahel: tööleheülesannete. lahendamine vastavalt võimalustele/valikutele kas õues või siseruumides (30-45 min).
  • Ühine ülesannete analüüs ja arutelu. Kokkuvõte. (30 min).
  • Soovi korral lisaks temaatiline loodusretk nt. metsa vanu puid, kände, pärndkultuuriobjekte jne uurima. (1-1,5h).

Seos õppekavaga

Mets elukeskkonnana. Kliimategurid ja nende mõju. Metsakasutus, mets kui taastuv loodusvara. Puit materjalina. Metsade ja metsakasutuse mõju kliimale.

Lisainfo

Selga - jalga ilmastikule vastav riietus.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1247

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Pärandkultuur
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2 km
Hind1 EUR/in
Soodne alates05.09.2022
Soodne kuni30.11.2022