Aastarõngad jutustavad

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Küllap on igaüks meist kännul istudes püüdnud aastarõngaid kokku lugeda ja puu vanust määrata? Puude sisemus peidab aga palju enam saladusi, kui vaid vanus. Programmi käigus vaatame, kuidas ja millest kujuneb puit. Mõtleme selle üle, kuidas kliima mõjutab metsade kasvu ja kuidas omakorda metsad mõjutavad kliimat. Otsime seoseid puude, ajaloo, kliima, keskkonna ning inimese vahel. Kas ka meie saame kliimamuutusi mõjutada? Puurime puude sisemusse ja saame teada!

Toimumiskoht: Soomaa külastuskeskus

Päevakava

  • Rühma saabumine, sissejuhatavad tutvustused/tegevused.
  • Teemat käsitlev esitlus/loeng (40 min).
  • Osalejate iseseisev tegevus erinevate tegevuspunktide vahel: tööleheülesannete. lahendamine vastavalt võimalustele/valikutele kas õues või siseruumides (30-45 min).
  • Kaasavõetud lõuna söömine (20 min).
  • Ühine ülesannete analüüs ja arutelu. Kokkuvõte. (30 min).
  • Soovi korral lisaks temaatiline loodusretk nt. metsa vanu puid, kände, pärndkultuuriobjekte jne uurima. (1-1,5h).

Seos õppekavaga

(Lihtsustatud) süsinikuringe. Puidu ehitus. Ilm, ilmastik, kliima. Kliimategurid ja nende mõju metsa ökosüsteemile. Metsakasutus. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Puit materjalina. Metsade ja metsakasutuse mõju kliimale.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine.
Tegemist on peamiselt tubase programmiga, kuid ilusa ilma korral on võimalik see läbi viia külastuskesuse hoovis. Samuti on võimalik pärast teha loodusretk külastuskeskuse kõrval asuval Koprarajal. Sel juhul panna selga-jalga ilmastikule vastav riietus.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1247

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Pärandkultuur
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2 km
Hind1 EUR/in
Soodne alates05.12.2022
Soodne kuni28.02.2023