Metsaviktoriin

RMK metsaviktoriin õpetab tundma loodust enda ümber. Kuidas jänesest on kasu hundile ja haavikuemandast võsavillemile?

Tutvustus

Metsaviktoriin on abiks õpetajale loodusainete õpetamisel. Viktoriinikeskkonda saab korduvalt siseneda, ülesannete lahendamisel võib nii õpetaja kui teiste õpilastega aru pidada ning kasutada vastamisel abimaterjale.
Viktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest.
RMK kasutab laste isikuandmeid ainult viktoriini tulemuste töötlemisel.

Metsaviktoriinis kasutatavad fotod:
RMK töötajad, forestryimages.com

Metsaviktoriini lisainfo: metsaviktoriin@rmk.ee

Õpetajale

Klassi registreerimisel tuleb sisestada kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste nimed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi ning viktoriinikeskkond suunab vastaja otse õige küsimustekomplekti juurde.
Viktoriini maksimaalne võimalik punktisumma: 1.-4 klass 40 punkti
5.-12.klass 92 punkti
Küsimustele saab vastata kuni 08.05.2019
Tutvu küsimustega siin
Registreeri kasutajaksvõi Logi sisse


Metsaviktoriinil osalejad!

Chat Live pole küsimustele vastuste saamise koht. Chat Lives ebatsensuursete väljendite kasutajate isikud on meil võimalik tuvastada.

Palume suhtlemisel jääda viisakaks!