RMK metsaviktoriini 2022 tulemused

RMK metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajatele loodusainete õpetamisel ja pakkumaks õpilastele huvitavat ning mitmekesist õppematerjali.
Kokku otsisid ja leidsid 2022. aastal metsaviktoriini küsimustele vastuseid õpilased 1005 klassist, kokku 237 koolist üle Eesti. Tulemused said kirja 10731 õpilast.

Tänavusi vastuseid vaadates nägime, et internetist andmeid otsida ja nende põhjal vastuseid leida osatakse päris hästi, raskusi valmistasid loomajälgede tundmine, aasta sambla leidmine teiste hulgast ja erinevate puuliikide koorte eristamine. Loodusraamatutega seotud küsimused kuulusid samuti keerulisemate hulka. Punkte läks kaduma ka seetõttu, et märgiti ära ainult üks õige vastusevariant, tihti oli õigeid vastuseid aga mitu - loodus on ju keeruline ja mitmetahuline. Muidugi pole kõigi vastajate tase ja võimalused ühtviisi head, kuid kindlasti muutis kasvõi ühele küsimusele iseseisvalt vastuse leidmine ka tabelis tagapool olijate oskusi paremaks ja andis teadmisi juurde.

Et kõik leiaksid lahendamise käigus tekkinud küsimustele vastused ning saaksid viktoriinis käsitletud teemade kohta veel rohkem teada, oleme kodulehel lisanud küsimustele kommentaare ja täiendavat infot. Vastuste ja kommentaaridega saad tutvuda siin.

TULEMUSED
Iga vanuserühma parimatele klassidele on metsaviktoriini auhindadeks loodusõppe-programmid RMK külastuskeskustes.
  • Auhinna juurde kuulub bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel).
  • Bussikompensatsioon programmile sõiduks on 100 kuni 200 eurot, olenevalt klassi suurusest. Kuni 8 õpilasega klassidele on kompensatsioon 100 eurot, üle 8 õpilasega klassidele 200 eurot. Sõidukompensatsioon makstakse teie poolt tellitud bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
  • Auhinnaprogrammid ja bussikompensatsioon tuleb ära kasutada 2022. aasta jooksul.
  • Parimate klasside juhendajatele-õpetajatele saadame nende tänukingitused kooli aadressile.

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said!

Metsaviktoriini kaudu õpilastele ja õpetajatele tuttavaks saanud RMK looduses liikuja kodulehte www.loodusegakoos.ee tasub külastada ka edaspidi, et leida õppe- ja matkaradu, lõkke- ja telkimiskohti, juhiseid metsas matkamiseks ning looduse tundmaõppimiseks.

Palju edu ja kohtumiseni järgmisel, 22. metsaviktoriinil!

KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee