RMK metsaviktoriini 2019 juhend


Osalejad
Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi.
Eraldi küsimustekomplektid on 1.- 4. klassile ja 5.-12. klassile.

Ajakava

 • Viktoriin on vastamiseks avatud 08. aprill kuni 08.mai
 • Tulemused kuulutame välja 10. mail


Hindamine

 • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
 • Kõik küsimused on valikvastustega. Õige vastusevariant annab +2 punkti, vale vastusevariant -2 punkti, õpilase punktisumma moodustub õigete ja valede vastuste kogusummana.
 • Pildiga küsimuste ja piltidega vastusevariantide puhul klikkides pildil/piltidel, avanevad need suuremalt.
 • Vastused saab ära saata alles siis, kui kõik küsimused on vastatud. Kui mõni küsimus on vastamata, siis programm vastust ära saata ei lase.
 • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
 • NB! Arvesse lähevad ainult nende klasside tulemused, kus viktoriinis osaleb vähemalt 75% klassi õpilastest.
 • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 1.–4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass.

Auhinnad

 • Iga vanuserühma 10 parimat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskustes.
 • Auhinna juurde kuulub bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma 10 parimale klassile 100 – 200 euro ulatuses, olenevalt edetabeli kohtadest ja klassi suurusest. Väikestel, kuni 8 õpilasega klassidel on sõidukompensatsioon 100 eurot olenemata edetabeli kohtadest.
 • Sõidukompensatsioon makstakse teie poolt tellitud bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
 • Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Abimaterjale ja lisalugemist


Lisainfo
metsaviktoriin@rmk.ee