RMK metsaviktoriini 2020 juhend

RMK metsaviktoriin on internetipõhine ja pakub võimalust loodusõppe mitmekesistamiseks nii koolis kui ajutiselt koduõppel olevatele õpilastele.

Osalejad

Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi.
Eraldi küsimustekomplektid on 1.- 4. klassile ja 5.-12. klassile.

Ajakava
 • Viktoriin on vastamiseks avatud 16. märts kuni 15.aprill
 • Tulemused kuulutame välja 17. aprillil

Hindamine
 • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
 • Kõik küsimused on valikvastustega. Õige vastusevariant annab +2 punkti, vale vastusevariant -2 punkti, õpilase punktisumma moodustub õigete ja valede vastuste kogusummana.
 • Vastused saab ära saata alles siis, kui kõik küsimused on vastatud. Kui mõni küsimus on vastamata, siis programm vastust ära saata ei lase.
 • 1.-4. klassi küsimustele vastates on maksimaalselt võimalik saada 58 punkti, 5.-12. klassi küsimuste komplekti maksimaalne punktisumma on 82.
 • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
 • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 1.–4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass.

Auhinnad

Looduskaitse 110. aastapäeva puhul on metsaviktoriini auhinnad erilised!  
 • Iga vanuserühma 10 parimat klassi ootavad RMK külastuskeskused auhinnaprogrammidele meie rahvusparkide loodusradadel, auhinna juurde kuulub ka bussisõidu kompensatsioon.
 • Bussikompensatsioon programmile sõiduks on 100 kuni 200 eurot, olenevalt edetabeli kohast ja klassi suurusest. Kuni 8 õpilasega klassidele on kompensatsioon 100 eurot, üle 8 õpilasega klassidele 200 eurot.
 • Sõidukompensatsioon makstakse teie poolt tellitud bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
 • Nende 10 parima klassi hulgast kolmele esimesele (1.-3. koht) igas vanusegrupis korraldame retke Eesti looduskaitse sünnipaika Vilsandile koos sõidukompensatsiooniga.
 • Sõidukompensatsioonid makstakse teie poolt tellitud bussi eest bussifirmale välja arve alusel. Arve vormistamise kohta küsige infot külastuskeskusest, kus teil auhinnaprogramm on kokku lepitud.
 • Auhinnatud klasside preemiaprogrammidele saavad tasuta kaasa ainult need õpilased, kes viktoriinist osa võtsid ja klassi tulemusse oma panuse andsid.
 • Parimate klasside juhendajaid-õpetajaid ootavad samuti veidi uhkemad meened.

Abimaterjale ja lisalugemist