RMK metsaviktoriini 2018 juhend


Osalejad
Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi.
Eraldi küsimustekomplektid on 1.- 4. klassile ja 5.-12. klassile.

Ajakava

 • Viktoriin on vastamiseks avatud 10. aprill kuni 9.mai
 • Tulemused kuulutame välja 11. mail


Hindamine

 • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
 • Kõik küsimused on valikvastustega. Õige vastusevariant annab +2 punkti, vale vastusevariant -2 punkti, õpilase punktisumma moodustub õigete ja valede vastuste kogusummana.
 • Vastused saab ära saata alles siis, kui kõik küsimused on vastatud. Kui mõni küsimus on vastamata, siis programm vastust ära saata ei lase.
 • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
 • NB! Arvesse lähevad ainult nende klasside tulemused, kus viktoriinis osaleb vähemalt 75% klassi õpilastest.
 • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 1.–4. klass, 5.–9. klass ja 10.–12. klass.

Auhinnad

 • Iga vanuserühma 10 parimat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskustes.
 • Auhinna juurde kuulub bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma 10 parimale klassile. Kui klassis on kuni 8 õpilast, on sõiduraha 100 euro, rohkem kui 8 õpilasega klassidele 200 euro ulatuses nõuetekohaselt vormistatud arve alusel.
 • Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Abimaterjale ja lisalugemist

 • Metsaviktoriini küsimustest leiate infot ja viiteid vastuste leidmiseks.
 • Infot RMK külastuskeskuste, mitmesuguste metsahüvede, metsanduse ajaloo, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab: loodusegakoos.ee; loodusegakoos.ee/puuri-uuri ja rmk.ee/eluring
 • Palju huvitavat lugemist – vaatamist meie loodusest pakub loodusvaatlusblogi, RMK matkateede ja Eesti 100 sündmuste kohta saab lugeda: rmk100.ee
 • Erinevate teemade puhul leiab infot veel: looduskalender.ee; loodusajakiri.ee ja Eesti Orhideekaitse Klubi, Eesti Lepidopteroloogide Seltsi, Eesti Samblasõprade Seltsi ning Eesti Mükoloogiaühingu kodulehtedelt.


Lisainfo
metsaviktoriin@rmk.ee