Kevadine linnuelu Matsalus

Läänemaa, Matsalu rahvuspark, Matsalu looduskeskus

Matsalu rahvuspark on üks tähtsamaid ja tuntumaid linnualasid Eestis. Aprillis ja mais on Matsalu linnuriik eriti rikkalik. Siin näeb rohkearvuliselt rändlinde, kelle jaoks siinsed rannaniidud ja madalad merelahed on üksnes toitumisala ning turvaline puhkepaik nende pikal rändeteel. Samal ajal on häälekad ka kohalikud pesitsejad. Programmi käigus õpitakse  tundma levinumaid linnuliike s.h rändlinde, kes tegutsevad ja elavad märgaladel; vaadeldakse ja osatakse ära tunda inimtegevuse jälgi looduses ja hinnatakse selle mõju linnustikule. Kas inimtegevus on lindude jaoks üksnes ohutegur?

Toimumiskoht: Matsalu looduskeskuses ja Penijõe matkarada või väljasõit Keemu linnuvaatlustorni (vajalik grupi transpordi olemasolu, lisandub ca 45 km).

Seos õppekavaga

Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Organismide rühmad ja kooselu. Õpitakse looma seoseid. Elu Maal. Vesi elukeskkonnana. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees. Läänemeri elukeskkonnana. Looduskaitse  Eestis.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided-jalanõud! soovi korral kaasa toit. Kaasa oma moonakott ja rõõmus meel! Looduskeskuse poolt on tee või morss ja joogitopsid.

Lisainfo kontakt: matsalu.looduskeskus@rmk.ee; tel: 5077 369

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus3-5 km
Hind1 EUR/in
Soodne alates07.04.2017
Soodne kuni02.06.2017