Merelt maale ja maalt merele

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Õpime koos tundma Läänemere Liivi lahe taimestikku, loomastikku, kalu ja linde. Tutvume rannarahva tööde ja tegemistega kauges minevikus ja tänapäeval. Propageerime merendusega seotud elukutseid. Anname ülevaate Läänemere eutrofeerumisest ja seda põhjustavatest teguritest. Erilist tähelepanu pöörame mere säästvale arengule ja keskkonna kaitsele. Programmi eesmärk on, et õpilane oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Mõistab looduses toimuvaid ajalisi muutusi ja hindab ümbritsevat keskkonda, säästvat elustiili. Oskab näha inimtegevuse mõju loodusele, teadvustab end tarbijana. Saab teada, mis põhjustavad Läänemere ja selle osa, Liivi lahe vee õitsemist. Näeb ja tunnetab mere suurust, jõudu ja ohtusid.

Seos õppekavaga

Veetaimed ja -loomad. Ranniku loomad ja linnud. Merevesi. Vee puhastamine. Maailmameri ja selle osad. Vee soojenemine ja liikumine. Hoovused. Rannik, meresõit, meremärgid ja majakad. Teab oma lähema ümbruse põhilisi ohuallikaid. Mis on hädaolukord, kust saada abi õnnetuse korral? Vee omaduste tähtsus organismide jaoks. Tahkumine, sulamine, aurumine. Vesi elukeskkonnana. Veeorganismide elu suvel ja talvel. Sadamad ja kalapüük. Maailmamere sügavus, soolsus, temperatuur ja jäätumine. Majanduslik tegevus ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid.

Lisainfo

Programm viiakse läbi ainult õues.
Selga-jalga vastavalt aastaajale riided-jalanõud, omal eine kaasa.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-4 tundi
Raja pikkus1,5-3,5 km
Hind 20 inimest 70 EUR