Tuli metsas!

Võrumaa, Haanja-Karula puhkeala, Pähni külastuskeskus

Tuli kuulub kõige olulisemate leiutuste hulka. Saame tulega lähemalt tuttavaks. Programm jagab teadmisi ja oskusi tulest ning ohutust lõkketegemisest. Õpitakse selgeks tuletegemise reeglid looduses ja see, kuidas käituda metsas ja maastikul tuleohtlikul ajal ning mida teha tulekahju avastamisel.

Päevakava

  • Sissejuhatuseks räägime metsa- ja maastikutulekahjudest. Tule levikut takistavad ja soodustavad tegurid, tule kustutamine, kustutusvahendid. Palju näitlike vahendeid.
  • On oluline, et lapsed teaksid, kuidas ära hoida tulekahju puhkemist ja kuidas tegutseda, kui see on ikkagi juhtunud.
  • Räägime ja teeme praktiliselt läbi erinevate lõkete tegemise. Lõkke tegemise reeglid, et mõista, millal on tuli sõber ja millal vaenlane.
  • Puude kütteväärtus – mis see tähendab? Kütteväärtuse tundmine aitab teha õigeid valikuid, mida kõrgema kütteväärtusega puu, seda kauem ta põleb.
  • Praktilised ülesanded – otsime kulu alt elu; hindame tuule suunda ja tuule kiirust; kui päike paistab siis kõrvetame läbi luubi; õpime tikke kasutama.
  • Lõkketule ääres on hea igasuguseid mõtteid mõlgutada.

Seos õppekavaga

Õhk ja põlemine. Eesti metsad ja ilmastik. Inimese seosed loodusega ja inimtegevuse tagajärjed. Looduskaitse.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided ning jalanõud, soovi korral kaasa söök.

Lisainfo kontakt: info.pahni@rmk.ee; tel: 5691 0529

Omadused:


Teemad Looduskaitse
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus1 km
Hind20 inimest 70 EUR