Elurikkus magevees

Programm tutvustab Soomaa jõgede mitmekesist elustikku. Ülevaade veekogust kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Viies aastaaeg, ehk üleujutused Soomaal ja haabjas.

Päevakava

  • Sissejuhatus RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses 0,5 tundi: külastuskeskuse ja Soomaa rahvuspargi tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Vee-elustiku uurimine, püük, juhendatud õppekäik, töölehtede täitmine rühmatööna, loeng veeputukatest, ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu: taimed, loomad, kooslus, liik, toiduahelad.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga-jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 5261 247

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus1,8 km
Hind20 inimest 70 EUR