Elurikkus metsas

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses 0,5 tundi: Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Soomaa rahvuspargi tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Soomaa Koprarajal (1,8km) või Kuuraniidu õpperajal (2km): juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine, mängud ja ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad: maismaataimed ja loomad, nende mitmekesisus. Organismide rühmad ja kooselu: taimed, loomad, seened, mikroorganismid, kooslus, liik, toiduahelad.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga - jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1924

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus2 km
Hind20 inimest 70 EUR