Elurikkus rabas

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Programm tutvustab rabade mitmekesist elustikku. Ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Õpitakse tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud organisme.

Päevakava

  • Sissejuhatus Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses 0,5 tundi: külastuskeskuse, RMK ja Soomaa tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Soomaa Riisa (2,5 km) või Ingatsi (4,5 km) või Hüpassaare(5 km) rabarajal: juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine, ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Eesti kõrgsood ehk rabad. Rabade teke ja areng, rabaga seotud organismid.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga-jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 5261 247

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus2,5-5 km
Hind1 EUR/in
Soodne alates08.03.2021
Soodne kuni31.05.2021