Koprarajal meeltega

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Silmad vaatavad, kõrvad kuulevad, nina haistab, keel maitseb, käed kombivad - välismaailma tunnetamine algab eri meelte koostööst. Programmi käigus õpime tunnetama meid ümbritsevat metsaloodust erinevate meelte abil. Õpime tundma levinumaid kodumaiseid liike, nende tunnuseid. Omandame looduses käitumise oskusi ja mängime keskkonnamänge.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses 0,5 tundi: RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Soomaa rahvuspargi tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Soomaa Koprarajal 2-3 tundi: juhendatud loodusretk, vaatleme ümbritsevat metsaloodust lähedalt ja kaugelt. Kuulame, maitseme ja nuusutame milline on käesolev aastaaeg. Kinnistame kogetu keskkonnamängudega ja lahendame ülesandeid vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Elus ja eluta loodus. Levinumad taimed, loomad ja nendevahelised seosed. Meeled. Looduses käitumine.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga - jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1924

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus1,8 km
Hind 20 inimest 70 EUR