Metsaelanike aastaring - KEVAD

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Looduse kaitse ja igameheõigus.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses 0,5 tundi: RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Soomaa tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Soomaa Koprarajal, juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine, mängud ja ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad: maismaataimed ja loomad, nende mitmekesisus. Organismide rühmad ja kooselu: taimed, loomad, mikroorganismid, kooslus, liik, toiduahelad.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga - jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1924

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus1,8 km
Hind1 EUR/in
Soodne alates05.03.2024
Soodne kuni15.06.2024