Metsaelanike aastaring - SÜGIS

Viljandimaa, Soomaa rahvuspark, Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Kuidas elavad metsaelanikud sügisel? Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Aastaajalised eripärad metsas, sügise märgid. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Looduse kaitse ja igameheõigus.

Päevakava

  • Sissejuhatus 0,5 tundi: RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Soomaa rahvuspargi tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Soomaa rahvuspargi Kuuraniidu õpperajal: juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine, mängud ja ülesanded vastavalt osalejate vanusele.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, halva ilma korral külastuskeskuses, 0,5 tundi: kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad: maismaataimed ja loomad, nende mitmekesisus. Organismide rühmad ja kooselu: taimed, loomad, mikroorganismid, kooslus, liik, toiduahelad.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga - jalga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.soomaa@rmk.ee; tel: 526 1924

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegSügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus1,8 km
Hind 20 inimest 70 EUR