Kobras - meie suurim näriline

Tartumaa, Tartu-Jõgeva puhkeala, Elistvere loomapargi külastuskeskus

Tutvutakse meie suurima närilise elu ja tegevusega. Arutletakse selle üle, kas toob ta rohkem kasu või kahju. Kuna meie kandis on teda rohkesti ja ta on ka jahiloom, siis uuritakse temast kõike- koljusid, nahku ja isegi paljude arvates hirmsa haisuga kopranõret.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu. Toiduahel. Aastaajalised muutused ja mõju. Selgroogsed loomad, sigimine ja areng, populatsioon, liik, kooslus, vastastikused suhted, bioloogiline mitmekesisus. Metsa- ja looduskaitse.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja looduses liikumiseks sobivad riided ja jalanõud. Pikniku soovi korral oma võileib kaasa

Lisainfo kontakt: info.elistvere@rmk.ee; tel: 525 3395

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Hind20 inimest 70 EUR