Kes on metsa hea peremees?

Läänemaa, Nõva puhkeala, Nõva külastuskeskus

Programm tutvustab praktilise tegevuse käigus metsanduse põhitõdesid ja mõisteid. Kuidas mõõdetakse puude vanust, kõrgust ja jämedust? Kuidas arvutatakse puude mahtu kasvavas metsas ja metsamaterjalina? Kuidas valida puid raieks ja millal metsa raiuda? Kui tahad saada metsa heaks peremeheks, siis leiad nendele küsimustele meie kaasabil vastuse.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses, programmi ja Nõva külastuskeskuse tutvustus.
  • Loodusretk metsa.
  • Sissejuhatus metsandusse. Metsa jätkusuutlik majandamine.
  • Inimene metsa kui süsteemi tasakaalu hoidja. Puude valik raieks. Peamised metsandusterminid: lageraie, harvendusraie, tihumeeter, ruumimeeter jne. Tutvumine pikkus- ja pinnamõõtudega. Puude vanuse ja kõrguse määramine.
  • Piknik kaasa võetud toidu ja metsaema keedetud teega.

Seos õppekavaga

Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, bioloogia). Matemaatikateadmiste praktiline rakendamine. Metsavarad ja nende hindamine. Mets kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine. RMK kui riigi metsa majandaja.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad riided ja jalanõud, soovi korral kaasa toit.

Lisainfo kontakt: info.nova@rmk.ee; tel: 507 7369

Omadused:


Teemad Metsandus
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus3 km
Hind 1 EUR/in
Soodne alates05.03.2024
Soodne kuni31.05.2024