Tuli metsas!

Läänemaa, Nõva puhkeala, Nõva külastuskeskus

Programmi eesmärk on muuta mets osalejatele elavaks, omaseks ja mõistetavaks ning kujundada positiivset hoiakut, austust ning vastutustunnet elus- ja eluta looduse suhtes. Tutvutakse erinevas vanuses põlendikega ning metsa taastumisega pärast põlengut.

Päevakava

  • Sissejuhatus külastuskeskuses, programmi ja Nõva külastuskeskuse tutvustus.
  • Retk põlendikule, mille käigus tutvustatakse loodussäästliku matkamise ja igaüheõiguse põhimõtteid. Räägitakse metsatulekahjude tekkepõhjustest, kustutamismeetoditest ja vahenditest, metsatulekahjude tagajärgedest.
  • Arutletakse, kuidas tegutseda metsatulekahju avastamisel. Juttu tuleb ka metsade majandamisest seoses tulega: üldised põhimõtted, metsade tulekindluse tõstmine, tulekaitseribad, tuli erivanuselises metsas. Arutelud teemadel: mis juhtub metsaga pärast tulekahju? Kas loodus tuleks toime ka ilma inimeseta?
  • Piknik kaasa võetud toidu ja teega.

Seos õppekavaga

Mets elukeskkonnana ja kooslusena. Metsarinded ja -tüübid. Metsa kasutamine ja kaitse. Inimtegevuse tagajärjed ja käitumine.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad riided ja jalanõud, soovi korral kaasa toit.

Lisainfo kontakt: info.nova@rmk.ee; tel: 5077 369

Omadused:


Teemad Metsandus
Looduskaitse
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus1-5 km
Hind 20 inimest 70 EUR