Nuputamist nii metsas kui majas

Järvamaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Simisalu loodusmaja

Kuidas tunda metsa ja maid läbi meelte. Proovime luua seoseid, arendada erinevaid meeli, õppida tundma ja rakendada teadmisi nii majas kui ka aktiivselt tegutsedes rajal. Grupp jagatakse väiksemateks rühmadeks. Rühmad võistlevad omavahel rajal maastikumängu põhiselt, vastates erinevatele loodusega seotud küsimustele. Programm lõpetatakse kokkuvõtete tegemisega ja parimate autasustamisega.

Seos õppekavaga

Taimed erinevatel aastaaegadel. Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Eesti pinnamood. Mets elukeskkonnana. Meie looduslikud puuliigid ja võõrpuuliigid, nende tunnused ja omadused. Puude seemned ja kasvamine. Looduskaitse.

Lisainfo

Looduses liikumisel on esmatähtis mugavus ja kaitse jaheda ja vihmase ilma eest. Oluline on, et riietus ja jalanõud vastaks ilmastiku oludele.

Lisainfo kontakt: info.aegviid@rmk.ee; tel: 604 7212, 534 40549

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus10-20 inimest
Kestus2,5-4 tundi
Raja pikkus1,5-4 km
HindPakkumise alusel