Vesi elukeskkonnana

Pärnumaa, Matsalu rahvuspark, Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

Kevadel ärkab kõikjal meie ümber uus elu. Veekogud soojenevad ja neis hakkab kihama põnev maailm, mille märkamiseks ja tundmaõppimiseks on vaja seda keskkonda lähemalt uurida; rändlinnud saabuvad ja otsivad omale sobivaid toitumis- ning pesitsuskohti; taimed tärkavad ning ehivad end õiterüüsse. See on parim aeg looduses toimuvate protsesside jälgimiseks.
Selle programmi raames õpitakse tundma veeloomastikku ja -taimestikku ning tutvutakse erinevate veekogudega (jõgi, tiik).

Toimumiskoht: Matsalu külastuskeskus ja selle lähiümbruse mageveekogud (tiik ja Penijõe jõgi).

Päevakava

  • Sissejuhatus. Matsalu külastuskeskuse, päevakava ja teema tutvustus.
  • Praktilised välitööd. Tutvumine erinevat tüüpi veekogudega (jõgi ja tiik), nende kirjeldamine töölehtedel. Veeloomastiku püük (1.-3. klassi puhul aitavad veeloomade püüki teostada juhendajad ja saatjatena kaasas olevad õpetajad), esmane määramine, vee- ja kaldataimede (mida võimalik ja lubatud) näidiste kogumine, vaatlemine ja määramine, töölehtede täitmine. Arutelud.
  • Praktiline tegevus jätkub õppeklassis, kus saab veeloomastikku uurida binokulaarluupide abil. Töölehtede lõplik täitmine. Kokkuvõte teemast. Veeloomade tagasi viimine veekogusse.

Seos õppekavaga

Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Organismid ja elupaigad: veetaimed ja -loomad, erinevus maismaaorganismidest. Organismide rühmad ja kooselu. Õpitakse looma seoseid. Vesi elukeskkonnana. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees. Jõgi elukeskkonnana.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided-jalanõud! Hea kui kaasas oleksid kummikud! Kaasa oma moonakott ja rõõmus meel! Looduskeskuse poolt on tee või morss ja joogitopsid.

Lisainfo kontakt:
info.matsalu@rmk.ee; tel: 507 7369

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus1 km
Hind20 inimest 70 EUR