Mets kui kooslus

Ida-Virumaa, Alutaguse rahvuspark, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Programm tutvustab metsas elavaid organisme sh. puid, taimi, loomi. Näiteks mänd ja tema seotus teiste organismidega. Metsakooslust iseloomustavad toiduahelad ja toiduvõrgustikud. Uurime inimese mõju looduskeskkonnale ja kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi.

Toimumiskoht: kas Kauksi oja õppematkarada, Selisoo matkarada või Kotka matkarada

Seos õppekavaga

Metskooslus, rinded, metsatüübid, toiduahel, metsade kaitse. Mets kui ökosüsteem, sh keskkonnatingimused metsas. Säästva metsanduse põhimõtted. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. Taimede osa looduses ja inimtegevuses.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikuoludele ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud! Oma moonakott kaasa!

Lisainfo kontakt: info.alutaguse@rmk.ee; tel: 5681 5722

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-4 tundi
Raja pikkus1,5-3 km
Hind 20 inimest 70 EUR