Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht! Säästan või saastan?

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Kõik saab alguse meie igapäevastest valikutest, säästan või saastan?
Sellel programmil püüamegi välja selgitada, mis on prügi ja kuidas see tekib? Teeme tutvust erinevate prügiliikidega, arutleme prügi sorteerimise põhimõtteid ja püüame neid liigitada nii, et saaksime neid taaskasutada ja uuesti ringlusesse võtta. Räägime kuidas on seotud loodus ja prügi ning kui pikka aega võtab erinevate prügiliikide lagunemine looduses. Mis juhtub või ei juhtu prügiga looduses? Kas Sinu ja Minu käitumis-ja tarbimisharjumused on mõistlikud?

Eesmärk: Õppida leidma lahendusi olmejäätmete tekke vähendamiseks ja tekkinud jäätmete ringlusesse võtmiseks. Väärtustada vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda.

Toimumiskoht:
Kabli külastuskeskus

Päevakava

  • Saabumine ja tegevused külastuskeskuses: Sissejuhatus teemasse
  • Praktilised tegevused nii sees kui õues
  • Õppekäik mere äärde või metsa koos praktilise tegevusega ( prügi kogumine ja sorteerimine loodusest)
  • Kokkuvõte/ arutelu ja tagasiside, soovi korral piknik lõkkeplatsil

Seos õppekavaga

Inimene ja keskkond. Säästev eluviis. Loodusvarad, tarbimine, jäätmed. Jäätmekäitlus. Energiatarbimine, materjalide taaskasutus. Keskkonnakaitse. Läänemere reostumine ja kaitse.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita mööda vana Pärnu-Riia mnt Kabli suunas. Pärast Priivitsa oja keerata Orajõe metskonna bussipeatuse juurest paremale (viit "Kabli külastuskeskus").

Lisainfo

Selga ilmastikule vastav ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud. Kaasa oma piknikueine.
Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee, tel. 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jaotatakse eraldi programmideks
Kestus1,5-3 tundi vastavalt vanuserühmale
Raja pikkus1,5 - 2 km, eelkoolirühmad tegutsevad ainult keskuse juures
Hind 20 inimest 70 EUR