Kohtume metsas-päriselt!

Võrumaa, Haanja-Karula puhkeala, Pähni külastuskeskus

Käime päriselt metsas ja vaatleme, mida sõna „mets“ taga võib näha. Milliste võtetega inimene tänapäeval metsa kasvamist suunab? Kuidas mõjutavad need võtted metsast saadavaid hüvesid ja looduslikku eluringi?

Päevakava

  • Käime Pähni õpperadade põnevamais paigus ning vaatleme eri vanuses ja seisundis metsakooslusi.
  • Harutame lahti nii metsanduslike tegevute loogika kui ka looduskaitselised põhimõtted säästvas metsanduses.
  • Arutleme, millised on tänapäeva inimeste ootused seoses metsa ja metsandusega.
  • Pöörame tähelepanu nii üldpildile kui ka üksikasjadele: kuidas rakendada parimaid teadmisi ja kogemusi, saavutamaks tasakaal metsast tulu saamise ja elurikkuse hoidmise vahel?
  • Soovi korral vaatame filmi „Eesti metsa lugu“.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindlad ja retke jaoks sobilikud riided ning jalanõud. Keskuse poolt pakume sooja teed, soovi korral kaasa söök.

Lisainfo kontakt: info.pahni@rmk.ee, tel: 5691 0529 (Taavi Tatsi)

Omadused:


Teemad Metsandus
Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus5-50 inimest
Kestuskuni 3 tundi
Raja pikkus2-5 km
Hind20 inimest 70 EUR