Puudest algab mets

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Sagadi looduskool

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine. Puud kui metsakoosluse tähtsaimad liigid. Puude seosed teiste taime-, looma- ja seeneliikidega. Kasutatakse metsamuuseumi väljapaneku materjale tutvustamaks erinevate puuliikidega seotud elustikku. Loodusretk toimub erinevates metsatüüpides.

Toimumiskoht: Sagadi looduskool ja matkarada

Seos õppekavaga

II kooliastme loodusõpetuse teemad: Taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.

Kohalesõitmise õpetus

Tallinn-Peterburi mnt (tee E20) 73. km pööra Võsu, Palmse poole. Edasi 6,5 km mööda Viitna-Koljaku mnt Palmse külani, kust pööra paremale Sagadi suunas (viit "Sagadi 6 km"). Edasi mööda Palmse-Sagadi teed, ületada Rakvere-Haljala mnt (viit "Sagadi mõis 2,5 km"), edasi kuni Sagadi mõisakompleksini.

Lisainfo

Selga aastaajale ja ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Võtke kaasa piknikutoit.

Lisainfo kontakt: sagadi.looduskool@rmk.ee; tel: 513 7405, 512 5727

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus24 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jaotatkse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Raja pikkus1-4 km
Hind 150 EUR/grupp