Seljakotiprogramm - Nõva loodusradadel

Läänemaa, Nõva puhkeala, Nõva külastuskeskus

Seljakotiprogrammid annavad õpetajale või grupijuhile võimaluse iseseisvalt programmi läbi viia, kasutades selleks külastuskeskuse poolt välja töötatud radade voldikuid ja kaarte. Seljakotiprogrammina saab Nõva külastuskeskuses läbida Jugapuulaane, Liivanõmme ja Liivaseranna-Peraküla õpperada. Programm algab juhendamisega Nõva külastuskeskuses.
Programmi eesmärk on anda võimalust loodust märgata, õppida kaarti lugema ja looduses käituma, arendada tähelepanu- ja orienteerumisvõimet. Õpitakse tundma looduse omavahelisi seoseid ning samas ka arvestama oma kaaslastega grupis.

Päevakava

  • Õpetaja või grupijuht saab külastuskeskuse juhendajalt vastava õpperaja kaardi, programmi vahendid ja juhised nende kasutamiseks. Lisaks programmi sissejuhatusele tutvustab külastuskeskuse juhendaja grupile keskust ja seal olevaid näitusi. külastuskeskuses toimuv esitlus ja sissejuhatus on maksimaalselt 30 minutit.
  • Rada läbitakse iseseisvalt ilma külastuskeskuse poolse saatjata.
  • Metsaretk oma grupijuhi või õpetaja juhendamisel. Õppekäik võib toimuda üksikult, paarikaupa, või kogu grupp koos.
  • Õpperajale minekuks saab grupp kaasa seljakoti, milles on kaart „Nõva puhkeala loodusrajad“, luup, topsluup, binokkel, esmaabipakend ja sääsetõrjevahend.
  • Rajad on metsas tähistatud.
  • Seljakott ja selles olevad külastuskeskuse vahendeid tuleb pärast retke keskusesse tagastada.

Lisainfo

Seljakotiprogramm võib olla abiks grupile, kes RMK poolt juhendatud soodusprogrammide hulka ei mahu või soovib minna rajale, kus tavaliselt programme ei juhendata – näiteks Liivanõmme õpperada, Jugapuulaane õpperada jne. Samuti saab seda tegevust planeerida pikema looduslaagri osana või kasutada huvitava tegevusena oma seltskonna retkel. Sõltuvalt aastaajast ja huvist saada lisateadmisi, saab looduskeskusest retkele kaasa raamatuid, määrajaid. Teemade valik on: taimed, linnud, liblikad, putkad, seened, samblad/samblikud.
Programmile tuleb eelnevalt registreerida!

Lisainfo kontakt: info.nova@rmk.ee; tel: 5077 369, 676 7180

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 osalejat
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus3,5-7,5 km
HindTasuta