Seljakotiprogramm - Puudega sõbraks

Harjumaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Aegviidu külastuskeskus

Seljakotiprogramm „Puudega sõbraks“ on iseseisvalt, õpetaja või oma grupijuhi eestvedamisel ning külastuskeskuse poolt väljatöötatud juhendite (töölehed, õppevahendid) järgi läbitav programm.
Programmi kaudu õpitakse tundma meie tähtsamaid metsapuid ning nende omadusi ja metsas elavaid organisme sh. puid, taimi, loomi. Kaalutakse, määratakse, võrreldakse ning soovi korral proovitakse ka saagimist. Saadakse teada kui vanad on need keskuse ümber kasvavad puud. Soovi korral saab siduda ja pikendada programmi külastuskeskuse välinäitusega „Puud" ning vaadata ka konkreetse programmiga seotud loodusfilme.

Päevakava

  • Õpetaja saab külastuskeskuse juhendajalt vastava programmi vahendite ja töölehtede komplekti ja juhised nende kasutamiseks. 
  • Külastuskeskuse juhendaja tutvustab grupile külastuskeskust ja programmiga seotud näitusi ja kollektsioone.
  • Soovi korral metsandusega seotud filmide „Metsa eluring“, „Eesti metsa lugu“ või H. Relve „Puu sõbraks“ vaatamine külastuskeskuses.
  • Õpperetk märgistatud puudega keskuse ümber oleval rajal oma grupijuhi või õpetaja juhendamisel, töölehtede täitmine jm tegevused vastavalt soovile.
  • Soovi korral lõke ja kaasavõetud eine söömine lõkkeplatsil.

Seos õppekavaga

Eesti metsad. Metsakooslus, rinded, metsatüübid, toiduahel, metsade kaitse. Puuliikide bioloogiline ja majanduslik iseloomustus. Mets elukeskkonnana, mets kui taastuv loodusvara. Matemaatiliste oskuste arendamine ja rakendamine praktilises tegevuses.

Lisainfo

  • Soovituslikult võtta kaasa lõunaeine. Selga ja jalga ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.
  • Seljakotiprogramm võib olla abiks grupile, kes RMK poolt juhendatud soodusprogrammide hulka ei mahu või soovib iseseisvalt tegutseda. Samuti saab seda planeerida pikema ekskursiooni või looduslaagri osana.
  • Programmile tuleb eelnevalt registreerida!
Lisainfo kontakt: info.aegviidu@rmk.ee, tel: 6047 212, 534 40549

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestuskuni 2 tundi
Raja pikkus1-2 km
HindTasuta