Sood-laugastiku riik

Ida-Virumaa, Alutaguse rahvuspark, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Soo on looduslik ala, kus liigniiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes jääb osa orgaanilist ainet lagunemata ning ladestub soomulla ehk turbana. Soode all on umbes viiendik Eesti pindalast. Iidseid, tuhandete aastate eest tekkinud soid 15-20 %. Eestis algas soode teke varsti pärast mandrijää taandumist 9 100 - 8 800 aastat tagasi.

Toimumiskoht: Kotka matkarada 1,5 km või 6 km, Selisoo loodusrada

Päevakava

 • Sissejuhatus külastuskeskuses või raja alguses
 • Tervitus, retkejuhi tutvustus
 • RMK, Kirde-Eesti külastusala ja RMK Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse tutvustus
 • Retke kodukorra tutvustus
 • Loodussäästliku matkamise ja IÜÕ põhimõtted
 • Loodusretke lühikokkuvõte
 • Arutleme mis on soo, räägime tekkest, tähtsusest ja selle kaitsest.
 • Vaatleme ja räägime erinevatest elusolenditest ning taimedest soos
 • Soo kui elukeskkond, toiduahel
 • Töölehtede täitmine: individuaalselt
 • Kokkuvõtete tegemine
 • Soovi korral piknik

Seos õppekavaga

Organismid, kooslused ja elupaigad. Soode areng ja kujunemine. Soo elukeskkonnana, raba ja siirdesoo kooslus. Laukad, älved, veekeskkond. Soode tähtsus ning nende kaitse.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikuoludele ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud! Oma moonakott kaasa!
Lisainfo kontakt: info.alutaguse@rmk.ee; tel 5681 5722

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus20 õpilast+2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-5 tundi, oleneb laste vanusest
Raja pikkus1,5 km - 6 km
Hind 20 inimest 70 EUR