Tulid mehed kirvesteta, ehitasid maja nurkadeta? Sipelgad

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Sipelgapesad on kõige silmatorkavamad ehitised meie metsades. Kes elavad nendes uhketes lossides? Mis tegelikult toimub selles pealtnäha süsteemitus okaste ja oksakeste hunnikus? Mida sipelgad söövad ja kuidas nad oma toitu hangivad? Mis ülesanded on sisetöölistel, välistöölistel, ammedel ja mida teeb sipelgaema? Mis kasu on sipelgatest inimestele ja mis juhtuks, kui neid enam ei oleks?

Toimumiskoht: Kabli loodusõpperada, Rannametsa -Tolkuse loodusõpperada

Seos õppekavaga

Liikide omavahelised seosed, organismide kooseluvormid ja vastastikused suhted, metsa kaitse. Inimtegevus ja selle mõju loodusele. Programm toetab järgmiste õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist: teab ja hoiab Eesti loodusväärtusi; teab, et inimene muudab oma tegevusega loodust ning peab seetõttu olema vastutustundlik; oskab looduses käituda; tunneb huvi ja austust eluslooduse vastu.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus1-2,5 tundi
Raja pikkus1,5-2,2 km
Hind 20 inimest 70 EUR