Alam-Pedja looduskaitseala

Ala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus, erinevad sookooslused ja jõed.
Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994.aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha. See ulatuslik loodusala asub Võrtsjärve nõus ning jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna piirialadele. 1997 aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

Asukoht
Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa
Magnet
Erinevad rabad, jõed, niidud, sh lammialad, mitmekesine taimestik ja loomastik, traditsiooniline külamaastik
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus
+372 676 7122
info.kiidjarve@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Lisainfo
Alam-Pedja looduskaitseala
Piirangud külastajatele Alam-Pedja kaitsealal kehtivate piirangute kohta loe siit.
Failid Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015.a. Lae PDF
TeadmiseksEesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112.Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Galerii vaatamiseks kliki pildil

Siin asuvad:

Lõkkekoht Naela lõkkekoht, Rasti lõkkekoht, Altmetsa lõkkekoht, Pedja jõe lõkkekoht
Matkarada Kamari-Kärevere veemarsruut (75 km)
Vaatetorn Altmetsa vaatetorn (parklast ca 1,5 km), Suuretüki vaatetorn Selli-Sillaotsa õpperajal (esimesest parklast ca 1 km)
Õpperada Kirna õpperada (6,8 km), Selli-Sillaotsa õpperada (4,7 km)